ترجمه تخصصی با انتخاب مناسب‌ترین مترجم

سفارش خود را ثبت کنید، بهترین و مناسب‌ترین مترجم را انتخاب کرده و بالاترین کیفیت را تحویل بگیرید .

روند انجام ترجمه تخصصی

1. ثبت سفارش

از طریق دکمه سفارش ترجمه وارد صفحه سفارش ترجمه شده و اقدام به ثبت سفارش نمایید .

2. انتخاب مترجم

از بین مترجم‌هایی که در سفارش ترجمه شما شرکت کرده‌اند مناسب‌ترین پیشنهاد ترجمه را برای متن خود ، انتخاب کنید .

3. تحویل کار

فایل ترجمه‌شده متن ، مقاله یا ویدئوی خود را تحویل بگیرید و در صورت رضایت، پرداخت به مترجم انجام می‌شود .

کیفیت ترجمه‌ها را تضمین می‌کنیم

تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا با ایجاد یک زیرساخت درست ، بالاترین کیفیت ترجمه را ارائه کنیم .

ترجمه متون تخصصی

ترجمه فیلم و ویدئو

ترجمه کتاب

ترجمه مقالات علمی

ترجمه فوری

ترجمه مقالات خبری

ترجمه شفاهی

ویراستاری و پارافریز

در این زبان ها

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد